Tidtabell

Fredag 25.3  

19.30–c. 20.15 Samling i Åbo domkyrka, alla hittar sin plats för de kommande dagarna. Vi bekantar oss med Domkyrkan och sjunger in rummet.  

Lördag 26.3  

9.00–9.30 Samling i Domkyrkan 

9.30–13.30 Övning i Domkyrkan  

13.30–16 Lunch – och vilopaus  

16–18 Generalrepetition i Domkyrkan  

19.00 Middag på Restaurang Kåren, 400 meter från Domkyrkan 

Söndag 27.3  

9.00 Kör och orkester samlas i Domkyrkan  

9.15–10.15 Genomgång av behövliga avsnitt, ljudcheck med YLE. OBS! Egen dricka och eget mellanmål med! 

Kl. 11 Mässa som bandas av YLE (sänds i förkortad form sö 15.5 på Radio Vega) 

Lunch på egen hand. 

OBS! Söndag eftermiddag och kväll ungefär fr.o.m. kl. 14 (eller 15): EFTERFEST. Mindre konserter runtom i Åbo med enskilda körer och/eller kyrkosångskretsar. Om det inte blir väldigt många önskemål om att få uppträda med egna evenemang så arrangerar vi endast en större gemensam konsert, troligen då i Mikaelskyrkan. Anmälningar om önskemål gällande egna programinslag ska körer och kretsar meddela till nina.kronlund@evl.fi under hösten. 

Vi önskar att ni både inom era kretsar och i enskilda körer diskuterar, om ni vill delta i någon av Efterfestens konserter med en eller flera körsånger (en helhet på max c. 20 minuter per kör/krets).