Mässordning 27.3.2022

FESTMÄSSA Åbo domkyrka 27.3.2022 kl. 11

Alla psalmer förutom de tre unisona (nr 166, 493, 293) har stämmor både för blandad kör och kör för alla (KFA). Istället för körstämmor kan körsångarna sjunga melodistämman tillsammans med församlingen i valfria psalmer. All musik där körerna sjunger är noterad med fet stil. Under fliken ”material” hittar ni även de mässpartier och psalmer som saknar körsatser.

Åbo domkyrka 27.3.2022 kl. 11

OBS! Det rekommenderas starkt att ni kopierar upp samtliga psalmer på nytt så behöver var och en inte utreda vilka ändringar som gjorts.

Inledningspsalm 166 En Fader oss förenar, Virsikirja 444 UNISONT

Inledningsord, I Faderns och Sonens…

Syndabekännelsepsalm 359 Till dig ur hjärtegrunden, bägge körsatserna samtidigt, VK 268

Avlösning

Kyrie I; Förs. mässa 3, g-moll Herre, förbarma…

Kyrie II; Banchieri

Kyrie III; Förs. mässa 3 Herra, armahda… NY!

Kyrie IV; Frescobaldi

Kyrie V; Förs. mässa 3 Herre, förbarma…

Kyrie VI; Palestrina

Psalm 147:1 Allena Gud med körsats (som Gloria) Bara svenska, ingen ändring!

Victoria: Gloria (som Treenighetspsalm)

Dagens bön

Textläsning

Dagens psalm 21 Det är en ros utsprungen / VK 23 NY DAGENS PSALM!

Evangelium

Pred.psalm 459 (Istället för 208) I Kristus finns ej öst och väst, VK 448. Crügers körsats i vers 2 o 4. Unisont i vers 1,3,5.

Predikan

Credo, Victoria

Kungörelser

Förbönspsalm 493 Gud som haver Unison, VK 492

Offertoriepsalm 567:1 – 4, 9 Med lust och glädje tänker. Bara på svenska, inga ändringar.

Prefation svensk enligt mässa 3, D-dur.

Sanctus & Benedictus; Gabrieli.

Instiftelseord

Fader vår

Pax, svensk enligt mässa 3.

Agnus Dei I; Lasso

Agnus Dei II; Förs. mässa 3 O, Guds lamm

Agnus Dei III; Frescobaldi

Agnus Dei IV; Förs. mässa 3 O, Guds lamm

Agnus Dei V; Valentini

Psalmer under nattvarden:

358 Säg, får jag komma, körsats, VK 398

216 Jesus Kristus är vår hälsa, körsats, VK 222a

217 Gud vare lovad, vers 1 med Scheins sats, vers 2 o 3 unisont. VK 227

Tackbön

Lovpsalm 293 Herre Gud, ditt dyra namn till ära, INGEN ÄNDRING, bara på svenska. UNISONT.

Välsignelse

Avslutande musik, MMs improvisation.