Anmälning

Obs! KYRKOMUSIKFESTEN I ÅBO, NYTT DATUM: 15-16.10.2022

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således lördag 15.10 till söndag 16.10.2022

Ramen för festen står oförändrad, med renässansmusiken och Åbo domkyrka i centrum.

Trots uppskjutandet av festen kommer deltagarkostnaderna att hållas oförändrade. De redan inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa höst. Vill fler sångare delta än ursprungligen planerat, är det bara att lägga till flera anmälningar.

Anmälningsinfo för Kyrkomusikfesten i Åbo 15 – 16.10.2022

Anmälningen är öppen för dig som inte ännu är anmäld till 16.5.2022 och anmälan till festen görs elektroniskt här.

För alla som deltar i kyrkomusikfesten med sin kör gäller gruppanmälan som görs av körledaren eller annan ansvarsperson för kören. Enskild personlig anmälan behövs enbart av personer som deltar utan kör eller grupp.

Deltagaravgiften och middagspaketet kan betalas av körmedlemmarna enskilt eller för kören gemensamt. Instruktioner för betalningen får du på hemsidan i samband med anmälan.

Anmälan omfattar deltagande och middagspaketet.

Logi bokar deltagarna direkt med önskat hotell. Information om vilka hotell förbundet gjort förhandsreserveringar med ges på hemsidan vid anmälan.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 95 euro vid betalning senast 31.5.2022.
I deltagaravgiften ingår kaffeservering i Åbo domkyrka på lördagen.

Middagspaketet

Middagspaketet omfattar festmiddagen på lördag den 15.10.2022 .
Middagsavgiften är 47 €/person.

Priset omfattar en trerättersmeny och icke-alkoholhaltiga matdrycker (vin kan inköpas i restaurangen). Betalning för festmiddagen görs av deltagarna (ifall inte din körledare anger annat) direkt till förbundets konto, Finlands Svenska Kyrkosångsförbund FI 5380001000506601 senast den 6 oktober. Vid betalningen skall du ange:  1) körens namn 2) middagsgästens tillnamn samt 3) telefonnummer. (Dessa uppgifter lagras självfallet inte utöver middagstillfället). 
Festdeltagarna ordnar luncherna efter egen smak under festdagararna.