Kretsövningar 2022

Dessa övningar hålls med Nina och Markus. Förutom dessa datum så ordnar flera av kretsarna även andra
övningsdagar. Kolla upp saken med din lokala kantor!

Korsholms prosteris kyrkosångskrets + Pedersöre prosteris kyrkosångskrets + Närpes prosteris kyrkosångskrets

Korsholms prosteris kyrkosångskrets + Pedersöre prosteris kyrkosångskrets + Närpes prosteris kyrkosångskrets;
Lö 20.8 Kvevlax kyrka;
kl. 13-14.45 övning i kyrkan
kl. 14.50-15.30 Kaffe/té och smörgås
kl. 15.30-ca. 17.30

Åbolands svenska kyrkosångskrets

Lö 27.8 kl. 10 i Åbo.

Helsingfors svenska kyrkosångsförbund + Raseborgs kyrkosångskrets + Östra Nylands kyrkosångskrets

Sö 4.9 kl. 15-19 Olarin kirkko, Esbo. Egen dricka och mellanmål bör medtas.

Östra Nylands kyrkosångskrets

Ti 4.10 kl. 18.30 i Lilla kyrkan i Borgå.

Ålands kyrkosångskrets