Instruktioner för körledare

Festrepertoaren 2022:

Psalmerna i festmässan i Åbo domkyrka kommer att sjungas till satser av olika renässanskompositörer. De flesta av originalsatserna avviker dock i viss mån från melodiformerna i vår psalmbok och har därför till behövliga delar bearbetats av Markus Malmgren (ett av arrangemangen till psalm 459 är helt nyskrivet).

I samtliga psalmarrangemang kommer även renässansorkestern att medverka. Det står därför fritt för körerna, hur flerstämmigt man väljer att sjunga. Några tips på hur psalmerna kan övas in och utföras:

 • Hela kören sjunger psalmerna unisont tillsammans med församlingen, satserna används som ackompanjemang och utförs på orgel eller tillsammans med tillgängliga instrument.
 • Kören sjunger tvåstämmigt, t.ex. melodin av sopran och tenor, basstämman av alt och bas, övriga stämmor framförs instrumentalt, orgelackompanjemang är att rekommendera.
 • Kören sjunger 3- eller 4-stämmigt (valfria stämmor till instrumentalt ackompanjemang).
 • I vissa av satserna (t.ex. Praetorius sats till psb 147 eller Vulpius sats till psb 358) kan tenorstämman gärna sjungas av en eller flera sopraner en oktav högre som diskantstämma.
 • De två arrangemangen till psalm 359 bygger på samma sats av Louis Bourgeois och kan därför sjungas (eller spelas!) samtidigt. Diskantstämman i den ena av satserna är i princip instrumental, men kan förses med text och sjungas av någon/några av sopranerna.
 • I psalm 358 kan den stämma som i arrangemanget är noterad som sopran gärna spelas på valfritt instrument, medan damerna förenas i melodistämman (alt i partituret).
 • Med få eller inga herrar i kören kan man gärna spela bara herrstämmorna på orgel – en speltekniskt enkel lösning över huvudtaget då man ackompanjerar kör, underlättar mycket t.ex. då körsatsen är noterad på fyra system! Komplettera gärna med andra instrument i övriga stämmor.
 • I festmässan i Åbo kommer Johann Walters sats till psalm 217 att endast användas som instrumentalsats i vissa verser (i dessa verser sjunger hela förbundskören unisont). Satsa därför i första hand på J.H. Scheins sats om ni vill sjunga psalmen flerstämmigt i festmässan.
 • I Åbo används Markus Malmgrens sats till psalm 459 som instrumentalsats i vissa verser (förbundskören unisont). Öva därför i första hand in Johann Crügers sats om ni vill sjunga psalmen flerstämmigt i festmässan.
 • Om diverse instrument finns att tillgå, kan dessa gärna ersätta körstämmor som man väljer att låta bli att sjunga. I stället för att dubblera sjungna körstämmor är det en god idé att låta instrument (stråkar, flöjt, klarinett, blockflöjt m.fl.) oktavera körstämmor, likt 4’ och 2’ -stämmor på orgel. Lägre blås, framförallt bleckblås, fungerar dock bäst i noterat tonläge.
 • I avsaknad av eller som komplement till andra instrument kan en andra organist ta plats på orgelbänken och utföra en eller flera av körstämmorna med diverse soloregistreringar på skild manual. Ett roligt sätt att sammusicera vid orgeln!
 • Församlingsomkvädena till Kyrie och Agnus Dei är arrangerade av Markus Malmgren för att harmoniskt passa in mellan de respektive körsatserna av Banchieri, Frescobaldi, Palestrina m.fl. Fritt fram att använda dessa arrangemang om tonarten (G-dur) inte känns för hög. Istället för dessa satser går det självfallet bra att kombinera festrepertoarens ordinariesatser med våra vanliga Herre, förbarma dig och O, Guds Lamm från mässa 3. Transponera då gärna till Ess-dur ifall Kyrie och Agnus Dei utförs 3- eller 6-faldigt, som vi kommer att göra i festmässan i Åbo; kombinationen g-moll/Ess dur fungerar nämligen betydligt bättre än g-moll/F-dur.